Polish
English
KALENDARZ
zwiń hide calendar
pokaż cały miesiąc
KASA BILETOWA

telefon:

506 625 430

czynna


7.01 – 10–14, 15–19, 8.01 - 11:30–15:30, 17–18, 9.01 - 9:30–13:30, 17–18

 REZERWACJA

tel/fax:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 16, tel. 504 856 500, 12 619 87 22

e-mail:

Deklaracja dostępności

Filharmonia imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej:  2010-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nie zostały spełnione następujące wymagania:

- niski kontrast elementów na stronie
- niektóre zdjęcia nie posiadają tekstów alternatywnych
- fokus przy nawigacji klawiaturą nie jest widoczny
- utrudnione poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury
- brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu oraz kontrastu

Nowa strona internetowa zgodna z WCAG 2.1 będzie dostępna w I kwartale 2021 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu strony https://wave.webaim.org.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Woźniak, adres e-mail: m.wozniak@filharmonia.krakow.pl.

Można się również kontaktować dzwoniąc lub wysyłając sms na numer: 504 063 337.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Filharmonia Krakowska jest częściowo dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Przy głównym wejściu do budynku, od ulicy Straszewskiego znajduje się niski próg. Drzwi nie otwierają się automatycznie, dlatego obsługa widowni oraz koordynator dostępności służą pomocą.

Kasa biletowa znajduje się na parterze, wejście od ulicy Straszewskiego.

Do szatni na poziomie – 1, oraz na balkon można się dostać z pomocą windy.

Wejście na główną część sali koncertowej jest pozbawione progów.

Obsługa widowni otwiera obydwa skrzydła drzwi, żeby każdy mógł swobodnie wejść.

Balkon nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach.

Toalety przystosowane dla osób z niepełnosparwnością ruchu znajdują się na parterze.

Zarówno kasa biletowa jak i sala koncertowa zaopatrzone są w pętle indukcyjne.

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem przewdnikiem.

Filharmonia nie dysponuje parkingiem dla słuchaczy, ale od strony ulicy Zwierzynieckiej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Filharmonia Krakowska może zapewnić pomoc Asystenta.

W celu zapewnienia opieki, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby minimum 10 dni przed planowaną wizytą.

Osoby kontaktowe

Monika Woźniak
koordynator ds. dostępności
tel: 504 063 337
email: m.wozniak@filharmonia.krakow.pl

Ceny biletów

Osobom z niepełnosprawnościami przysługuje bilet bezpłatny na wydarzenia repertuarowe, oprócz koncertów specjalnych.

Opiekunowi osoby z niepełnosprawnościami przysługuje bilet ulgowy.

 

Tworzenie stron - Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o. CMS - FSite

© Filharmonia Krakowska 2010

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Filharmonię Krakowską im. Karola Szymanowskiego do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach Filharmonii Krakowskiej i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. dowiedz się więcej. Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w Serwisie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies i im podobnych technologii. Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić.Akceptuję