Polish
English
KALENDARZ
zwiń hide calendar
pokaż cały miesiąc
MENU
KASA BILETOWA

telefon:

506 625 430

czynna


6.12 kasa nieczynna

 REZERWACJA

tel/fax:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 16, tel. 504 856 500, 12 619 87 22

e-mail:


Przesłuchania do Orkiestry Filharmonii Krakowskiej - ogłoszenie

Średni Obrazek (343x219)
powiększ

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 
ogłasza przesłuchania na następujące instrumenty
- wolne etaty


Skrzypce tutti - treść ogłoszenia

Altówka solo - treść ogłoszenia

Klarnet solo (z obowiązkiem grania na  Es klarnecie) - treść ogłoszenia

Perkusja (z obowiązkiem grania na kotłach) - treść ogłoszeniaTermin przesłuchań:
10.01.2022 – skrzypce
11.01.2022 – altówka, klarnet
12.01.2022 - perkusja

Miejsce: 
siedziba Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1, Sala Koncertowa Filharmonii

Termin nadsyłania zgłoszeńdo dnia 12 grudnia 2021 roku (do godz. 23:59). 
Zgłoszenia przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) w formie plików PDF na adres: przesluchania@filharmonia.krakow.pl. Prosimy, by w nazwach plików znalazła nazwa instrumentu, nazwisko oraz rodzaj dokumentu (np. flet_kowalski_cv).


Filharmonia zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w przesłuchaniach, na podstawie oceny złożonych zgłoszeń.

Kandydat zakwalifikowany do udziału w przesłuchaniach zostanie zawiadomiony do dnia 17 grudnia 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej o dacie, godzinie i miejscu przesłuchań.

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora, istnieje jednak możliwość skontaktowania się za pośrednictwem Filharmonii z akompaniatorami współpracującymi z naszą instytucją.

Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.

 

Wymagany program przesłuchań:

Przesłuchania podzielone są na dwa etapy. Szczegółowe wymagania repertuarowe dla poszczególnych instrumentów dostępne są w oddzielnych plikach do pobrania.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy jedynie drogą mailową, zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie na podany adres e-mail: przesluchania@filharmonia.krakow.pl

Informacja sanitarna

Kandydaci przebywający na terenie Filharmonii zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych, obowiązujących w naszej instytucji oraz do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia.


 

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZESŁUCHAŃ DO ORKIESTRY FILHARMONII
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE 
Styczeń 2022

I. KWALIFIKACJA DO PRZESŁUCHAŃ

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów, zakwalifikowanych do przesłuchań, na podstawie oceny złożonych zgłoszeń (CV i List Motywacyjny). Decyzję  o kwalifikacji podejmuje Dyrektor Artystyczny i jest ona ostateczna. Kandydat zakwalifikowany do udziału w przesłuchaniach zostanie zawiadomiony za pośrednictwem korespondencji e-mail o dacie, godzinie i miejscu przesłuchań w ciągu pięciu dni od momentu zamknięcia naboru zgłoszeń (tj. do 17.12.2021). Osoby niezakwalifikowane otrzymają stosowną wiadomość tą samą drogą również w ciągu pięciu dni (tj. do 17.12.2021) od momentu zamknięcia naboru zgłoszeń.

II. FORMUŁA PRZESŁUCHAŃ

1. Kolejność przesłuchań poszczególnych kandydatów ustalana jest w drodze losowania numerów, od 30 do 60 minut przed ich rozpoczęciem.

2. Przesłuchania mają formę konkursu i składają się z dwóch etapów:

ETAP I (za kotarą):

- wykonanie podanego w ogłoszeniu programu dla danego instrumentu za kotarą

ETAP II:

- wykonanie podanego w ogłoszeniu programu dla danego instrumentu. Przesłuchania tego etapu odbywają się bez kotary, za wyjątkiem przesłuchania dla perkusji. Kolejność występowania jest zgodna z kolejnością losowania numerów w etapie pierwszym, za wyjątkiem przesłuchania dla perkusji. Kandydaci w przesłuchaniu dla perkusji losują kolejność występów bezpośrednio przed II etapem.

3. Najpóźniej godzinę po zakończeniu etapu I Sekretarz przekazuje kandydatom wyniki, używając numerów wylosowanych przed rozpoczęciem przesłuchań.

4. Przed ogłoszeniem wyników II etapu Filharmonia Krakowska zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę uzupełniającą NA SCENĘ wybranych kandydatów.

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu przesłuchań danego instrumentu – najpóźniej 2 godziny po zakończeniu przesłuchania na dany instrument.

6. Osoby rekomendowane do zatrudnienia w Filharmonii na podstawie umowy o pracę zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

PRZEBIEG PRZESŁUCHAŃ

1. Sekretarz sprawdza obecność Komisji Konkursowej.
2. Każdorazowo Sekretarz zaprasza aplikującą/aplikującego do sali przesłuchań.
3. Aplikująca/aplikujący wykonuje podany program.
4. Komisja Konkursowa przeprowadza tajne głosowanie, wpisując na opieczętowanych kartach słowo TAK (dopuszczenie do II etapu) lub NIE (niedopuszczenie do II etapu) – karty przekazuje Sekretarzowi, który wraz z Dyrektorem Naczelnym  FK przelicza głosy i ogłasza wyniki głosowania.
5. Do II etapu przechodzi aplikująca/aplikujący, który uzyskał pozytywny wynik głosowania bezwzględną większością głosów.
6. Najpóźniej godzinę po zakończeniu etapu I Sekretarz przekazuje kandydatom wyniki, używając numerów wylosowanych przed rozpoczęciem przesłuchań.
7. Aplikująca/aplikujący po przejściu do drugiego etapu wykonuje podany program w kolejności numeracji z losowania przed etapem I – za wyjątkiem przesłuchania na perkusję
8. Komisja Konkursowa przeprowadza tajne głosowanie – jak w punkcie 4.
9. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami przed ogłoszeniem wyników etapu II.
10. Najpóźniej godzinę po zakończeniu etapu II i/lub rozmów rekrutacyjnych Sekretarz informuje kandydatów o wynikach konkursu.
11. Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządzony będzie protokół, podpisany przez wszystkich członków Komisji i zawierający tabelę punktacji.
12. Aplikujący może uzyskać maksymalnie 11 punktów.

 

Filharmonia  im. Karola Szymanowskiego, z siedzibą w Krakowie, zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej: RODO) informuje, że:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie adres: ul. Zwierzyniecka 1, mail: fk@filharmonia.krakow.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest Agnieszka Domagała, e-mail: iod@filharmonia.krakow.pl

3.Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. na podstawie zgody.

4.Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, gdyż   w przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną, możliwe jest zatrudnienie kolejne osoby spośród najlepszych kandydatów lub do momentu cofnięcia zgody.

6.Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27.04.2016 r.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.

9.Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu, w tym profilowaniu.

 

 

 

Pliki do pobrania

Tworzenie stron - Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o. CMS - FSite

© Filharmonia Krakowska 2010

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Filharmonię Krakowską im. Karola Szymanowskiego do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach Filharmonii Krakowskiej i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. dowiedz się więcej. Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w Serwisie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies i im podobnych technologii. Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić.Akceptuję