Polish
English
KALENDARZ
zwiń hide calendar
pokaż cały miesiąc
MENU
KASA BILETOWA

telefon:

506 625 430

czynna


28.02, godz. 10-17 Herbewo + 18.30-19.30 Muzeum Lotnictwa, 29.02-1.03 KASA NIECZYNNA

 REZERWACJA

tel/fax:

pn.-pt. 9-16, tel. 504 856 500, 504 063 337, 12 619 87 22

e-mail:

KALENDARIUM

ZAKOŃCZENIE KARNAWAŁU

2020-02-25, Wtorek
19:30

miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232
fot. archiwum artysty
powiększ

wykonawcy:

Malicki & Tango Bridge:
Waldemar Malicki – fortepian, prowadzenie
Paweł Wajrak – skrzypce
Grzegorz Frankowski – kontrabas
Michał Nagy – gitara
Piotr Kopietz – bandoneonrepertuar:

Wieczór tanga argentyńskiego

 

 

Waldemar MALICKI – Jeden z najbardziej wszechstronnych pianistów polskich – solista, kameralista, improwizator. Ukończył z wyróżnieniem w roku 1982 studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku, a następnie doskonalił swe umiejętności w Wiedniu, m.in. u Paula Badury-Skody.
Koncertuje w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Rosji i Japonii. Współpracował z najwybitniejszymi polskimi skrzypkami Kają Danczowską, Krzysztofem Jakowiczem, Konstantym A. Kulką), śpiewakami (Andrzejem Hiolskim, Stefanią Toczyską, Teresą Żylis-Garą), skrzypkami i zespołami kameralnymi. Wspólnie z żoną Tamarą Granat stworzył duet fortepianowy Duo Granat, specjalizujący się w muzyce fortepianowej na cztery ręce.
Waldemar Malicki prowadzi kursy i seminaria muzyczne w Skandynawii, Ameryce Północnej i Południowej oraz Japonii. Był prezesem-założycielem Towarzystwa im. Ignacego Jana Paderewskiego. Od roku 2000 jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Wirtuozerii i Żartu Muzycznego „Fun and Classic” w Nowym Sączu.
Nagrał ponad 40 płyt dla wytwórni Polskie Nagrania, Polton, CD Accord, DUX, Pavane, Adda, Koch Records Schwann, Wergo, Pony Canyon, z których trzy – z utworami H. Wieniawskiego, I.J. Paderewskiego i J.S. Bacha – otrzymały w latach 1997, 2000 i 2003 nagrody Fryderyk.
Współautor i wykonawca cyklu koncertów pt. Filharmonia Dowcipu w reżyserii Jacka Kęcika, realizowanego dla Telewizji Polskiej. Laureat Telekamery 2009 , Wiktora 2011 oraz nagrody TVP „Artysta bez granic” 2016.

Projekt TANGO BRIDGE powstał w 2003 roku jako „pomost muzyczny”, łączący muzyków pochodzących z różnych części świata oraz reprezentujących różne gatunki i style. Inicjatorem projektu był kontrabasista Grzegorz Frankowski, który skupił wokół siebie czołowych muzyków tanga, takich jak m.in. Quique Sinesi (argentyński gitarzysta, laureat nagrody Latin Grammy) czy Christian Gerber (niemiecki bandoneonista, jeden z pierwszych muzyków tanga w Europie). Po transformacji zespół przyjął formę kwintetu na wzór Quinteto Tango Nuevo Astora Piazzolli. W repertuarze zespołu znajdują się najlepsze utwory instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne Astora Piazzolli do słów Horacio Ferrera, tanga klasyczne w nowatorskich aranżacjach oraz współczesne opracowania starych polskich tang. W koncertach kwintetu gościnnie występowały gwiazdy scen polskich: Katarzyna Jamróz, Agnieszka Chrzanowska, Maciej Miecznikowski. W latach 2006–2014 kwintet brał udział w pierwszym na świecie spektaklu z muzyką Astora Piazzolli pt. Tango Piazzolla w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Piosenki z tego spektaklu,do słów Anny Burzyńskiej, zostały zarejestrowane na płycie Libertango.
Kwintet na stałe współpracuje również ze znanym pianistą, twórcą telewizyjnego show, Waldemarem Malickim. W tym składzie powstał program Tango – Chopin, oparty na syntezie muzyki Chopina i Piazzolli, oraz Tango Show z udziałem tancerzy , śpiewaków oraz orkiestry kameralnej.
Zespół ma na swoim koncie szereg prestiżowych występów na największych festiwalach i scenach muzycznych w Polsce, takich jak Filharmonia Narodowa oraz Sala Kongresowa w Warszawie, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Opera w Poznaniu, Festiwal Muzyczny w Dusznikach-Zdroju, Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, festiwal Bravo Maestro w Kąśnej Dolnej.

Paweł WAJRAK – koncertmistrz Orkiestry Filharmonii Krakowskiej oraz koncertmistrz i kierownik artystyczny Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej. Współtworzy kwintet smyczkowy Piazzoforte Ensemble oraz zespół New Tango Bridge. Urodził się w Lublinie. Ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Romana Reinera. Brał udział w kursach mistrzowskich w Łańcucie, kursach kameralnych pod kierunkiem Wiesława Kwaśnego i Mariny Jaszwili. W latach 1997–2001 był koncertmistrzem orkiestry Sinfonia Amabile. Współpracował z zespołami Sinfonietta Cracovia, Sinfonia Varsovia i Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej.
Laureat nagrody Fryderyk w 2006 roku za płytę Astor Piazzolla, zrealizowaną wraz z Kevinem Kennerem i Piazzoforte Ensemble. Artysta zarejestrował wybrane koncerty A. Vivaldiego z cyklu La stravaganza na płycie Bach & Vivaldi, wydanej z okazji 20-lecia Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej (Castello 2011). W 2015 roku dokonał dla wytwórni Acte Préalable w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego pierwszego w historii nagrania Koncertu skrzypcowego A.F. Duranowskiego, wykonując go w tym samym roku z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej podczas Międzynarodowego Festiwalu Braci Wieniawskich w Lublinie.
Koncertuje jako solista i kameralista, współpracował z Teatrem  im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, występuje na festiwalach w kraju i za granicą, pozostając w stałej współpracy m.in. z Kevinem Kennerem, Klaudiuszem Baranem, Michałem Nagy, Piotrem Wajrakiem. Szczególne zamiłowanie do tango nuevo zaowocowało wieloletnią współpracą Pawła Wajraka z prekursorem tego stylu w Polsce – Grzegorzem Frankowskim oraz z Waldemarem Malickim, z którymi współtworzył Tango Bridge.

Michał NAGY – Studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie i konserwatorium w Wiedniu pod kierunkiem    Janusza Raczyńskiego, Marcina Zalewskiego i Ryszarda Bałauszki. Dwukrotny stypendysta Fundacji Kultury; laureat międzynarodowych konkursów gitarowych w Fiuggi, Gdańsku, Krakowie i Tychach.
Koncertuje jako solista i kameralista. Występował na licznych festiwalach muzycznych (m.in. Warszawska Jesień, Carintischer Sommer, Allegro Vivo, Kwartesencja, Śląska Jesień Gitarowa, Nuevo Mundo, Festiwal Muzyki Astora Piazzolli w Krakowie, Gitarre Wien, Wrocławski Festiwal Gitarowy). Współpracował z orkiestrami Filharmonii Narodowej i Filharmonii Krakowskiej, Wrocławską Orkiestrą Kameralną Vratislavia, Concerto Avenna, Capella Bydgostiensis, Camerata Nova, Fresco Sonare i Chopin Academia Orchestra. Występował również z towarzyszeniem Kameralistów Filharmonii Narodowej, Royal String Quartet i zespołu Wiener Instrumentalsolisten oraz jako członek zespołów New Tango Bridge i New Art Ensemble.
Współtwórca i członek międzynarodowego kwartetu gitarowego Guitar 4mation, specjalizującego się w wykonaniach muzyki XX i XXI wieku, w tym m.in.repertuaru z pogranicza muzyki współczesnej i jazzu. Występuje również w duecie z gitarzystą Marcinem Siatkowskim, skrzypkami Robertem Kabarą i Pawłem Wajrakiem, oboistą Arkadiuszem Krupą i bandoneonistą Klaudiuszem Baranem, z którym wykonuje utwory z kręgu argentyńskiego tango nuevo.
Autor wielu aranżacji na gitarę solo i z zespołami kameralnymi, współpracuje jako edytor z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Zajmuje się także muzyką teatralną, we współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych oraz płytowych, m.in. dla firm Sony Music (nagroda Fryderyk 2002 za płytę Piazzolla Tango w kategorii Album Roku – Muzyka Kameralna), DUX (nominacja do nagrody Fryderyk 2000 za płytę Micropiezas w duecie z M. Siatkowskim), Polskie Nagrania i Gramola Vienna.
Od 1997 roku uczy w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2008 roku jest kierownikiem artystycznym letnich warsztatów gitarowych w Lanckoronie. Otrzymał nagrodę Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi 2010 oraz  odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Piotr KOPIETZ – muzyk instrumentalista (akordeon, bandoneon, akordina), aran­żer i kompozytor. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie akordeonu (2008). Swoje umie­jęt­no­ści wyko­nawcze dosko­na­lił pod­czas stu­diów w Universität für Musik und dar­stel­lende Kunst w Grazu (klasa  Janne Rättyä), a także uczest­ni­czył w wielu mistrzow­skich kur­sach muzycz­nych. Ukończył rów­nież stu­dia pody­plo­mowe w zakre­sie zarzą­dza­nia kul­turą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Lau­re­at kil­ku­na­stu ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych. Należy do grona kilku muzy­ków w Polsce gra­ją­cych na naro­do­wym instru­men­cie argen­tyń­skim – ban­do­ne­onie oraz jest jed­nym z nie­wielu arty­stów kon­cer­tu­ją­cych na fran­cu­skiej akor­di­nie. Koncertuje solo, w zespo­łach kame­ral­nych oraz z towa­rzy­sze­niem orkiestr sym­fo­nicz­nych w Polsce i poza jej gra­ni­cami. Jako muzyk sesyjny nagrywa muzykę kla­syczną i roz­ryw­kową dla radia, tele­wi­zji, teatru i filmu.
Za swoje osiągnięcia artystyczne został uhonorowany m.in. trzykrotnie stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1997, 1998, 2000).

Grzegorz FRANKOWSKI – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Kontynuował naukę u Michaela Wolfa, profesora Hochschule der Künste w Berlinie.
Jako solista i kameralista brał udział m.in. w festiwalach: Festiwalu Muzycznym w Łańcucie, Letnim w Filharmonii Narodowej, Gwiazd w Międzyzdrojach, Muzyka w Starym Krakowie, Bravo Maestro w Kąśnej Dolnej, Wirtuozerii i Żartu Muzycznego w Nowym Sączu, Chopin i jego Europa w Warszawie.
Występował w trio z Jadwigą Kotnowską, Leszkiem Potasińskim oraz Waldemarem Gromolakiem. Z kwintecie z Vadimem Brodskim uczestniczył w projekcie El Tango. Jako miłośnik i popularyzator muzyki Astora Piazzolli założył kwintet Tango Bridge, który przez wiele lat występuje z Waldemarem Malickim. W 2004 roku założył kwintet smyczkowy Piazzoforte, który współtworzyli wybitni instrumentaliści (Paweł Wajrak, Maciej Lulek, Ryszard Sneka, Konrad Górka). Płyta kwintetu z muzyką Astora Piazzolli, z udziałem Kevina Kennera, otrzymała ngrodę Fryderyk (2006) za najlepszy album muzyki kameralnej. W latach 2006‒2014 artysta był kierownikiem muzycznym spektaklu Tango Piazzolla, w którym występował z kwintetem Tango Bridge, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jako kontrabasista orkiestry historycznej Capella Cracoviensis grał u boku tak wybitnych dyrygentów i solistów, jak Vincent Dumestre, Alessandro Moccia, Christophe Rousset, Andrew Parrott, Paul Goodwin, Giuliano Carmignola, Peter Hanson, Fabio Bonizzoni. Obecnie artysta współpracuje z wiedeńskim zespołem Morphing Chamber Orchestra, który na stałe występuje z wybitnymi solistami Andreasem Schollem i Aleksandrą Kurzak.
Grzegorz Frankowski prowadzi również ożywioną działalność pedagogiczną. Jest autorem podręcznika Szkoła na kontrabas ‒ Mini, Midi, Maxi.
 Wersja do druku
Tworzenie stron - Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o. CMS - FSite

© Filharmonia Krakowska 2010

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Filharmonię Krakowską im. Karola Szymanowskiego do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach Filharmonii Krakowskiej i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. dowiedz się więcej. Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w Serwisie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies i im podobnych technologii. Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić.Akceptuję