Polish
English
KALENDARZ
zwiń hide calendar
pokaż cały miesiąc
MENU
KASA BILETOWA

telefon:

+48 (12) 619 87 33
+48 (12) 619 87 21 wew. 33

czynna


pn. - pt. w godz. 10-14, 15-19

 REZERWACJA

tel/fax:

tel. +48 (12) 619 87 22

e-mail:


Nabór na stanowisko: specjalista ds. programowych

Średni Obrazek (343x219)
powiększ

Ogłoszenie Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie o naborze na stanowisko specjalista ds. programowych

STANOWISKO: SPECJALISTA DS. PROGRAMOWYCH

ZATRUDNIENIE: UMOWA O PRACĘ, 1 ETAT

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie wyższe magisterskie  - muzykologiczne lub muzyczne,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 3  lata pracy zawodowej, w tym:  co najmniej 2 lata w instytucji związanej z działalnością muzyczną, 
- znajomość  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 X 1991 r.,
- umiejętność analitycznego myślenia, sumienność, samodzielność, rzetelność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dyspozycyjność,
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office), urządzeń biurowych,
- dobra znajomość języka  angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość drugiego języka obcego,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- umiejętność redagowania tekstu,
- dobry stan zdrowia.

ZAKRES ZADAŃ:
- sporządzanie planów repertuarowych we współpracy z dyrekcją FK
-  przygotowanie planów i  kosztorysów oraz budżetu koncertów w siedzibie i poza FK
-  prowadzenie kartotek wykonawców i wykonań
- przygotowanie projektów umów z wykonawcami
- prowadzenie rejestru zawartych umów
- rozliczanie realizacji zawartych umów
- potwierdzanie wykonania zadań w zawartych umowach
- przygotowanie i opracowanie programów koncertowych wraz z korektą tekstu
- sporządzanie sprawozdań z koncertów
- przygotowanie innych sprawozdań dotyczących  działalności artystycznej filharmonii
- sprawowanie opieki  nad artystami i koordynacja związana z organizacją koncertów
- przygotowanie  dokumentacji koncertów  do archiwizacji
- inne czynności zlecone przez kierownika działu
- zastępowanie innych pracowników Działu  Organizacji Pracy Artystycznej w związku z ich nieobecnością spowodowaną urlopem lub chorobą według bieżących potrzeb.


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonanie zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV
list motywacyjny,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (po wyborze),
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (po wyborze).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres e-mail : fk@filharmonia.krakow.pl lub listem poleconym bądź osobiście na adres: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 KRAKÓW
do dnia 21 września 2017 r. do   godz. -15.00.
Decyduje termin wpływu dokumentów do sekretariatu Filharmonii.
Dokumenty aplikacyjne dostarczone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną powiadomione telefonicznie o  terminie spotkania po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Kraków, dnia 08.09.2017

Tworzenie stron - Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o. CMS - FSite

© Filharmonia Krakowska 2010

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.Akceptuję